Home Page

Gwybodaeth i rieni / Information for parents

Gwybodaeth am y Blynyddoedd Cynnar Llwynderw Early Years Information

Rhifedd/Numeracy - Geirfa Ddefnyddiol Useful Vocabulary

Llythrennedd - Geirfa ddefnyddiol -Literacy Useful Vocabulary

Taflenni Ymarfer Llawysgrifen glwm Cursive handwriting practice sheets

Geiriau Amledd Uchel High Frequency words

Tymor yr Hydref 2017 -Map thema / Autumn term 2017 - Theme map

Tymor y Gwanwyn 2018 / Spring Theme 2018 - Cestyll a Dreigiau Castles and Dragons

Tymor yr Haf 2018 / Summer Term 2018 - Map thema - Cripian Cropian/Theme Map - Creepy Crawlies