Home Page

Gweithio o Adref / Working from Home

Annwyl blant y Meithrin,

 

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, bydd cyfnodau eleni lle bydd angen ini aros adref.  Gallwch ddod o hyd i fwydlen gweithgareddau pythefnosol ar y dudalen yma er mwyn eich galluogi i barhau gyda'ch dysgu adref.  

Cadwch lygaid ar ein dudalen Flipgrid hefyd er mwyn gweld fideos i chi fwynhau / helpu chi.  

 

Os mae unrhyw gwestiynau gennych chi, neu os hoffech ddanfon lluniau o'ch gwaith, gallwch gysylltu â Miss Francis drwy ebost: FrancisC52@hwbcymru.net

 

There will be times where we need to stay at home in order to keep everybody safe. You will be able to find a fortnightly menu of activities on this page which will enable you to continue with your learning at home. 

Keep an eye on our Flipgrid page as well to see videos for you to enjoy / help you.

 

If you have any questions, or would like to send photos of your work, you can contact Miss Francis by email: FrancisC52@hwbcymru.net