Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso i dudalen Adran 5 a 6 

Welcome to the year 5 and 6 Department page

 

ATHRAWON YR ADRAN | DEPARTMENT TEACHERS

 

 

Dosbarth Lleu

Mrs Diamond

 

Dosbarth Nia Ben Aur

Mrs Bean

 

Dosbarth Culhwch

Mrs Lewis a Mrs Bond

 

Cynorthwy-wyr 

 Mrs R Williams, Mrs C Jones, Mrs T Davies, Mrs D Viney

 

Staff CPA

Mr A Morgan, Mr I Tolley, Mrs C Lovering

Gwybodaeth am yr Adran / Information about the Department 

Noson Gyflwyno Blynyddoedd 5 a 6 / Information sharing evening Years 5 and 6

Map Thema Gwanwyn 2024 / Theme Map Spring 2024 - Y Ddaear a Thu Hwnt

Map Thema Hydref 2023 / Autumn theme map 2023 - Y Mwmbwls, Môr a Mwy

Map Thema Haf 2023 / Summer 2023 Theme Map - Trychineb!

Map Thema Gwanwyn 2023 / Spring 2023 Theme Map - Cracio'r Cod

Map Thema Hydref 2022 / Autumn 2023 Theme Map - Abertawe'n Fflam