Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso i dudalen Adran 5 a 6 

Welcome to the year 5 and 6 Department page

 

ATHRAWON YR ADRAN | DEPARTMENT TEACHERS

 

Mr Horan

Dosbarth Lleu

 

Mr Elis

Dosbarth Nia Ben Aur

 

Mrs Lewis a Mrs Bond

Dosbarth Culhwch

Gwybodaeth am yr Adran / Information about the Department