Home Page

Mathemateg a Rhifedd Mathematics and Numeracy

Priodweddau Siapiau 3D - Wythnos 2/3D Shape Properties - Week 2

Gweithgareddau ychwanegol/Additional activities

Cyfarwyddiadau sut i greu graff ar Jit/Instructions on how to create a graph on Jit.

Adnoddau ar-lein/Online resources