Home Page

Gweithgareddau Wythnos 9 a 10 / Week 9 and 10 Activities

Dyma fwydlen pythefnos o weithgareddau i chi gyflawni yn eich amser eich hunain.  Mae yna amrywiaeth o adnoddau o dan y fwydlen i'ch helpu gyda'r gweithgareddau.

 

Cofiwch barhau i ddanfon unrhyw lluniau ohonoch yn cyflawni'r gweithgareddau, neu yn gwneud unrhywbeth yr ydych chi'n mwynhau i ni rhannu ar ein dudalen lluniau!

 

 

Here is a fortnightly menu of learning activities for you to complete in your own time.  There are a variety of resources underneath the menu to help you with the activities.

 

Remember to keep sending any pictures of you completing the activities or doing anything that you enjoy for us to share on our pictures page!

Wythnosau / Weeks: 22.06.20 a 29.06.20

Dyma'r adnoddau i'ch helpu gyda'r tasgau:

 

Here are the resources to help with the tasks:

 

* Os nad oes gennych chi eich manylion mewngofnodi HWB, plis rhowch gwybod i Miss Francis cyn gynted â phosib *

 

* If you don't have your HWB log in details, please let Miss Francis know as soon as possible *

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing:

Coginio a Darganfod / Cooking and Discovery: