Home Page

Meithrin

Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun

Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun 1
Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun 2
Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun 3
Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun 4
Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun 5
Hwyl ein mabolgampau ni/Our sports day fun 6

Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play

Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 1
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 2
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 3
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 4
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 5
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 6
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 7
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 8
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 9
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 10
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 11
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 12
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 13
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 14
Hwyl yn 'Cafe Play'/Fun in Cafe Play 15

Plant y prynhawn yn eglwys All Saints/The afternoon children in All Saints Church

Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day

Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 1
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 2
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 3
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 4
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 5
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 6
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 7
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 8
Mae pawb wedi mwynhau ein Diwrnod Llyfr ni/Everyone enjoyed our Book Day 9

Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI

Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI 1
Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI 2
Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI 3
Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI 4
Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI 5
Diolch i Kate a Stan Stormus o'r RNLI/Thanks to Kate and Stormy Stan from the RNLI 6

Chwarae yn ein Gorsaf Bad Achub newydd ni/Playing in our new Lifeboat Station.

Chwarae yn ein Gorsaf Bad Achub newydd ni/Playing in our new Lifeboat Station. 1
Chwarae yn ein Gorsaf Bad Achub newydd ni/Playing in our new Lifeboat Station. 2
Chwarae yn ein Gorsaf Bad Achub newydd ni/Playing in our new Lifeboat Station. 3

Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard.

Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 1
Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 2
Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 3
Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 4
Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 5
Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 6
Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 7
Hwyl ar lan y mor!/Fun at the seaside! Diolch i Oliver, swyddog achub bywyd/Thanks to Oliver, the lifeguard. 8
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday

Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday 1
Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday 2
Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday 3
Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday 4
Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday 5
Dydd Iau Awyr Iach/Fresh air Thursday 6

Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school

Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school 1
Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school 2
Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school 3
Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school 4
Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school 5
Ein diwrnod cyntaf nol yn yr ysgol/Our first day back in school 6

Hwyl y Pasg/Easter fun

Hwyl y Pasg/Easter fun 1
Hwyl y Pasg/Easter fun 2
Hwyl y Pasg/Easter fun 3
Hwyl y Pasg/Easter fun 4
Hwyl y Pasg/Easter fun 5
Hwyl y Pasg/Easter fun 6
Hwyl y Pasg/Easter fun 7
Hwyl y Pasg/Easter fun 8
Hwyl y Pasg/Easter fun 9
Hwyl y Pasg/Easter fun 10
Hwyl y Pasg/Easter fun 11
Hwyl y Pasg/Easter fun 12

Helfa wyau Pasg/Easter egg hunt

Picture 1

Cymysgu lliwiau/Colour mixing

Cymysgu lliwiau/Colour mixing 1
Cymysgu lliwiau/Colour mixing 2
Cymysgu lliwiau/Colour mixing 3
Cymysgu lliwiau/Colour mixing 4

Hwyl yn yr haul/Fun in the sun

Still image for this video

Chwythu swigod/Blowing bubbles

Still image for this video

Chwythu swigod!/Blowing bubbles!

Creu patrymau/Creating patterns

Creu patrymau/Creating patterns 1
Creu patrymau/Creating patterns 2
Creu patrymau/Creating patterns 3
Creu patrymau/Creating patterns 4
Creu patrymau/Creating patterns 5
Creu patrymau/Creating patterns 6
Creu patrymau/Creating patterns 7
Creu patrymau/Creating patterns 8

Dyma ni yn creu cardiau Sul y Mamau/Here we are creating Mothering Sunday cards.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day

Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 1
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 2
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 3
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 4
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 5
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 6
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 7
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 8
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 9
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 10
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 11
Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St David's Day 12
Picture 1

Helfa ddreigiau/Dragon hunt

Helfa ddreigiau/Dragon hunt 1
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 2
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 3
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 4
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 5
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 6
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 7
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 8
Helfa ddreigiau/Dragon hunt 9
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9

Siopa yn y pentre/Shopping in the village.

Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 1
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 2
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 3
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 4
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 5
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 6
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 7
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 8
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 9
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 10
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 11
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 12
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 13
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 14
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 15
Siopa yn y pentre/Shopping in the village. 16

Hwyl yn y parc yn Southend, y Mwmbwls

Picture 1

Ydych chi'n gallu helpu?/Can you help please?

Coginio a blasu crempogau/Cooking and tasting pancakes

Dawns y ddraig/The dragon dance

Still image for this video

Dathlu'r flwyddyn newydd/Celebrating the new year.

Still image for this video

Dathlu Blwyddyn Newydd Tseineaidd. Celebrating Chinese New Year

Helfa siapiau o gwympas yr ysgol. Shape hunting around the school

Helfa siapiau o gwympas yr ysgol. Shape hunting around the school 1
Helfa siapiau o gwympas yr ysgol. Shape hunting around the school 2
Helfa siapiau o gwympas yr ysgol. Shape hunting around the school 3
Picture 1

Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things.

Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 1
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 2
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 3
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 4
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 5
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 6
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 7
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 8
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 9
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 10
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 11
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 12
Rydyn ni wedi helpu Mari Mew dod o hyd i 10 o bethau glas./We've helped Mari Mew find 10 blue things. 13

Mae popeth yn las yr wythnos hon/Everything's blue this week.

Mae popeth yn las yr wythnos hon/Everything's blue this week. 1

Dewch i ganu gyda ni/ Come and sing with us!

Still image for this video

Hwyl yn yr awyr iach/Fun in the fresh air

Still image for this video

trim.47BC5708-56ED-4BF7-8107-E146BBF17F21.MOV

Still image for this video

trim.D7C6FC39-7CE2-4022-8686-4B14F6290BB4.MOV

Still image for this video

Mi welais Jac y Do

Still image for this video

Ein dyddiau cynnar yn y Meithrin/Our early days in Nursery

Ein diwrnod cyntaf yn y Meithrin/Our first day in Nursery.

Dyma ni yn creu ffram ffoto/Here we are creating photo frames

Dyma ni yn creu ffram ffoto/Here we are creating photo frames 1
Dyma ni yn creu ffram ffoto/Here we are creating photo frames 2
Dyma ni yn creu ffram ffoto/Here we are creating photo frames 3

Mae Gorsaf Dren newydd sbon yn ein dosbarth ni/There's a brand new train station in our classroom.

Plant y meithrin yn joio'r parti Nadolig! Nursery children enjoying the Christmas party!

Creu cardiau Nadolig/Creating Christmas cards

Creu cardiau Nadolig/Creating Christmas cards 1

Hwyl yr Wyl yn Funsters/Festive fun in Funsters

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Y mae Nadolig yn nesau!/Christmas is coming!

Hwyl yr Wyl!/Festive Fun!

Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 1
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 2
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 3
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 4
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 5
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 6
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 7
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 8
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 9
Hwyl yr Wyl!/Festive Fun! 10

Ymarfer ar gyfer ein cyngerdd ni/Ymarfer corff - oherwydd ein hymarferion ni yn y neuadd, does dim angen dillad ymarfer corff nes ar ol y Nadolig.

 

Concert rehearsals/P.E. - because we are using the hall to rehearse, there is no need for P.E. clothes until after Christmas.

 

 

Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen 1
Plant Mewn Angen 2
Plant Mewn Angen 3
Plant Mewn Angen 4
Plant Mewn Angen 5
Plant Mewn Angen 6

Ein dathliadau Divali/Our Divali celebrations

Dawnsio Deepavali/Deepavali Dancing

Still image for this video

trim.5051D595-9C8F-493C-BD1C-1ADA8DB82688.MOV

Still image for this video
Picture 1

Dyma ni yn creu patrymau gyda lluniau pethau tan/Here we are creating patterns with pictures of fire related objects. Mae'n helpu ein datblygiad mathemategol a geirfa ni/It's helping our mathematical development and our vocabulary.

Dyma ni yn creu patrymau gyda lluniau pethau tan/Here we are creating patterns with pictures of fire related objects. Mae'n helpu ein datblygiad mathemategol a geirfa ni/It's helping our mathematical development and our vocabulary. 1

Pwy ydy pwy yn y Meithrin?/Who's who in Nursery?

Pwy ydy pwy yn y Meithrin?/Who's who in Nursery? 1 Mrs A Grace Jones
Pwy ydy pwy yn y Meithrin?/Who's who in Nursery? 2 Mrs M Squire
Pwy ydy pwy yn y Meithrin?/Who's who in Nursery? 3 Mr H Richards
Pwy ydy pwy yn y Meithrin?/Who's who in Nursery? 4 Mrs C Chinhengo

Wnewch y Jigl Wigl/Do the Jiggle Wiggle

Still image for this video

Bore arall o hwyl a sbri yn yr Orsaf Dan!/Another morning of fun in the Fire Station!

Bore arall o hwyl a sbri yn yr Orsaf Dan!/Another morning of fun in the Fire Station! 1
Bore arall o hwyl a sbri yn yr Orsaf Dan!/Another morning of fun in the Fire Station! 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station

Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 1
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 2
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 3
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 4
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 5
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 6
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 7
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 8
Hwyl yn yr Orsaf Dan/Fun in the Fire Station 9
Picture 1

Yn mwynhau chwarae yn ein Gorsaf Dan newydd sbon/ Enjoying playing in our brand new Fire Station.

Yn mwynhau chwarae yn ein Gorsaf Dan newydd sbon/ Enjoying playing in our brand new Fire Station. 1
Yn mwynhau chwarae yn ein Gorsaf Dan newydd sbon/ Enjoying playing in our brand new Fire Station. 2

Dyma ni yn peintio llun o injan dan/Here we are painting a picture of a fire engine.

Dyma ni yn peintio llun o injan dan/Here we are painting a picture of a fire engine. 1
Dyma ni yn peintio llun o injan dan/Here we are painting a picture of a fire engine. 2
Dyma ni yn peintio llun o injan dan/Here we are painting a picture of a fire engine. 3
Dyma ni yn peintio llun o injan dan/Here we are painting a picture of a fire engine. 4

Dosbarthu tedis bach yn ol eu lliw/Sorting little teddies according to their colour.

Dosbarthu tedis bach yn ol eu lliw/Sorting little teddies according to their colour. 1
Dosbarthu tedis bach yn ol eu lliw/Sorting little teddies according to their colour. 2
Dosbarthu tedis bach yn ol eu lliw/Sorting little teddies according to their colour. 3
Dosbarthu tedis bach yn ol eu lliw/Sorting little teddies according to their colour. 4

Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size.

Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 1
Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 2
Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 3
Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 4
Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 5
Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 6
Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 7
Mae Sam Tan yn helpu ni gyda datblygiad mathemateg. Dyma ni yn trefnu injans tan yn ol eu maint/Sam Tan is helping us with mathematical development. Here we are ordering fire engines according to their size. 8

Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine.

Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 1
Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 2
Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 3
Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 4
Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 5
Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 6
Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 7
Ein themau ni'r tymor hwn yw Sam Tan/Our theme this term is Fireman Sam. Rydyn ni wedi dechrau creu ardal chwarae rol Gorsaf Dan yn barod/We've already started to make a Fire Station role play area. Dyma ni'n peintio'r injan dan/Here we are painting the fire engine. 8

Dyma ni'n mwynhau ein dyddiau cyntaf ym Meithrin y bore/Here we are enjoying our first days in morning Nursery.

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 1