Home Page

Derbyn

Tymor yr Haf / Summer Term

 

Ein Thema: Yn yr Ardd

Our Theme: In the Garden

 

Cofiwch barhau gyda'r heriau Tric a Chlic ac ymarfer llythrennau a geiriau allweddol. Gallech ddewis 2 her iaith a 2 her rhifedd yn wythnosol a beth am ddewis un o'r heriau haf hefyd!

 

Remember to continue to work through the Tric a Chlic challenges and practise letters/Key words. You could choose 2 language challenges and 2 maths challenges every week and perhaps try some of the summer challenges!

 

Cofiwch ddanfon unrhyw lluniau ohonoch chi'n mwynhau adref er mwyn i ni arddangos yn yr oriel - rydyn ni'n dwlu eu gweld!

 

Remember to send any pictures of you enjoying at home for us to display in the gallery - we love to see them!