Home Page

Fy Ysgol Leol / My Local School

Crynodeb o'r ysgol, disgyblion, staff, cyllid, cyrhaeddiad, meincnodi a phresenoldeb.

 

Summary of the school, pupils, staff, finance, attainment, benchmarking and attendance.