Home Page

Wythnos/Week 7/8

Tymor yr Haf-'Yn Yr Ardd'

Summer Term-'In The Garden'

 

Dyma fwydlen pythefnos o weithgareddau 

 

Cofiwch barhau gyda heriau Tric a Chlic, darllen, ymarfer llythrennau a geiriau allweddol      (tudalen llythrennedd) ac i wneud gweithgaredd rhif y Dydd (tudalen Rhifedd)

 

 

Here is a fortnightly menu of learning activities

 

Remember to continue with the Tric a Chlic challenges, read the books,practise letters/Key words (Literacy sub page) and practise number of the day activities (Numeracy sub page)

 

 

Bwydlen ( 08/06/20 - 19/06/20)

 

Dyma adnoddau i helpu chi gyda'r tasgiau

Here are the resources to help with the tasks