Home Page

Podlediadau Peniarth Podlets

Clip 1 - Podlediad Tric a Chlic, CAM 1 PINC, sain 'j'

Dyma gyflwyno'r sain gyntaf yng Ngham 1 Pinc sef 'j'! Mwynhewch!

Clip 2 - Podlediadau Tric a Chlic, CAM 1 PINC, sain 'f'

Dyma gyflwyno'r ail sain yng Ngham 1 Pinc sef 'f'. Daliwch ati!

Clip 3 - Podlediadau Tric a Chlic, CAM 1 PINC, sain 'dd'

Da iawn chi! Rydych chi wedi cyrraedd sain 'dd' yng Ngham 1 Pinc!

Clip 4 - Podlediadau Tric a Chlic, CAM 1 PINC, sain 'ff'

Dyma gyflwyno'r sain nesaf yng Ngham 1 Pinc - 'ff'.

Clip 5 - Podlediadau Tric a Chlic, CAM 1 PINC, sain 'rh'

Dyma gyflwyno'r sain nesaf yng Ngham 1 Pinc - 'rh'.

Clip 6 - Podlediadau Tric a Chlic, CAM 1 PINC, ADOLYGU'R SEINIAU

Da iawn chi am gyflawni'r holl seiniau yng Ngham 1 Pinc! Beth am ymuno gydag Eirian a Sam y ci am sesiwn adolygu? Daliwch ati! Ymlaen i'r llwyd nesaf!