Home Page

Gweithgareddau Activities 18/01/21

Dyma fwydlen o weithgareddau i chi gyflawni yn eich amser eich hunain. Mae yna amrywiaeth o adnoddau o dan y fwydlen a nifer o fideos ar Flipgrid i'ch helpu gyda'r gweithgareddau.

 

Here is a menu of learning activities for you to complete in your own time. There are a variety of resources underneath the menu and some videos on Flipgrid to help you with the activities.

 

Wythnos yn Dechrau / Week Beginning 18.01.21

Bwydlen Dysgu/ Learning Menu

Adeiladu ty allan o siapiau 3D / Create a house out of 3D shapes

Iechyd a Lles/Health and Wellbeing

Celfyddydau Mynegiannol/ Expressive Arts

Peidiwch ag anghofio: fideos, storiau a chaneuon ar Flipgrid!

Don't forget: videos, stories and songs on Flipgrid!