Home Page

Meithrin

Croeso i dudalen y Meithrin!

Welcome to the Nursery page!

 

Fe fyddwn yn diweddaru'r wefan yn aml gyda gwybodaeth i rieni, lluniau o'n gweithgareddau amrywiol a phethau i fwynhau ac ymarfer adref.  Mwynhewch!

 

We will be updating the website regularly with information for parents, pictures of our various activities and things to practise and enjoy at home.  Enjoy!

 

Miss Francis, Mrs Squire, Ms Supple a Miss Davies