Home Page

Wythnos/Week 9/10

Dyma fwydlen pythefnos o weithgareddau - Mae nifer o adnoddau o dan y fwydlen i'ch helpu gyda'r tasgiau. 

 

Cofiwch barhau gyda heriau Tric a Chlic, darllen, ymarfer llythrennau a geiriau allweddol      (tudalen llythrennedd) ac i wneud gweithgaredd rhif y Dydd (tudalen Rhifedd)

 

 

Here is a fortnightly menu of learning activities - There are a number of resources under the menu to help with tasks

 

Remember to continue with the Tric a Chlic challenges, read the books,practise letters/Key words (Literacy sub page) and practise number of the day activities (Numeracy sub page)

 

 

22/06/20 - 03/07/20

Ioga i blant 'Cryfau Coesau a Chefn'

Llif llawn egni i blant ifanc sy'n canolbwyntio ar siapiau 'Pryf Genwair' a 'Sioncyn y Gwair'. An energetic flow for young children concentrating on 'Worm' a...