Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

 

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 5 a 6!

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydyn ni'n ei gyflawni yn y dosbarthiadau. Bydd peth gwybodaeth oddi wrthon ni, lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 5 a 6.

Mwynhewch!

A warm welcome to our years 5 and 6 class page! 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from ourselves, pictures/videos of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support our work in years 5 and 6.

Enjoy!!

Miss R Evans, Mrs I Griffiths a Mr G Horan 😃

Llangrannog 2016

Llangrannog 2016 1
Llangrannog 2016 2
Llangrannog 2016 3
Llangrannog 2016 4
Llangrannog 2016 5
Llangrannog 2016 6
Llangrannog 2016 7
Llangrannog 2016 8
Llangrannog 2016 9
Llangrannog 2016 10
Llangrannog 2016 11
Llangrannog 2016 12
Llangrannog 2016 13
Llangrannog 2016 14
Llangrannog 2016 15
Llangrannog 2016 16
Llangrannog 2016 17
Llangrannog 2016 18
Llangrannog 2016 19
Llangrannog 2016 20
Llangrannog 2016 21
Llangrannog 2016 22
Llangrannog 2016 23
Llangrannog 2016 24
Llangrannog 2016 25
Llangrannog 2016 26
Llangrannog 2016 27
Llangrannog 2016 28
Llangrannog 2016 29
Llangrannog 2016 30
Llangrannog 2016 31
Llangrannog 2016 32
Llangrannog 2016 33
Llangrannog 2016 34
Llangrannog 2016 35
Llangrannog 2016 36
Llangrannog 2016 37
Llangrannog 2016 38
Llangrannog 2016 39
Llangrannog 2016 40
Llangrannog 2016 41
Llangrannog 2016 42
Llangrannog 2016 43
Llangrannog 2016 44
Llangrannog 2016 45
Llangrannog 2016 46
Llangrannog 2016 47
Llangrannog 2016 48
Llangrannog 2016 49
Llangrannog 2016 50
Llangrannog 2016 51
Llangrannog 2016 52
Llangrannog 2016 53
Llangrannog 2016 54
Llangrannog 2016 55
Llangrannog 2016 56
Llangrannog 2016 57
Llangrannog 2016 58
Llangrannog 2016 59
Llangrannog 2016 60
Llangrannog 2016 61
Llangrannog 2016 62
Llangrannog 2016 63
Llangrannog 2016 64
Llangrannog 2016 65
Llangrannog 2016 66
Llangrannog 2016 67
Llangrannog 2016 68
Llangrannog 2016 69
Llangrannog 2016 70
Llangrannog 2016 71
Llangrannog 2016 72
Llangrannog 2016 73
Llangrannog 2016 74
Llangrannog 2016 75
Llangrannog 2016 76
Llangrannog 2016 77
Llangrannog 2016 78
Llangrannog 2016 79
Llangrannog 2016 80
Llangrannog 2016 81
Llangrannog 2016 82
Llangrannog 2016 83
Llangrannog 2016 84
Llangrannog 2016 85
Llangrannog 2016 86
Llangrannog 2016 87
Llangrannog 2016 88
Llangrannog 2016 89
Llangrannog 2016 90
Llangrannog 2016 91
Llangrannog 2016 92
Llangrannog 2016 93
Llangrannog 2016 94
Llangrannog 2016 95
Llangrannog 2016 96
Llangrannog 2016 97
Llangrannog 2016 98
Llangrannog 2016 99
Llangrannog 2016 100
Llangrannog 2016 101
Llangrannog 2016 102
Llangrannog 2016 103
Llangrannog 2016 104
Llangrannog 2016 105
Llangrannog 2016 106
Llangrannog 2016 107
Llangrannog 2016 108
Llangrannog 2016 109
Llangrannog 2016 110
Llangrannog 2016 111
Llangrannog 2016 112
Llangrannog 2016 113
Llangrannog 2016 114
Llangrannog 2016 115
Llangrannog 2016 116
Llangrannog 2016 117
Llangrannog 2016 118
Llangrannog 2016 119
Llangrannog 2016 120
Llangrannog 2016 121
Llangrannog 2016 122
Llangrannog 2016 123
Llangrannog 2016 124
Llangrannog 2016 125
Llangrannog 2016 126
Llangrannog 2016 127
Llangrannog 2016 128
Llangrannog 2016 129
Llangrannog 2016 130
Llangrannog 2016 131
Llangrannog 2016 132
Llangrannog 2016 133
Llangrannog 2016 134
Llangrannog 2016 135
Llangrannog 2016 136
Llangrannog 2016 137
Llangrannog 2016 138

Ein Thema Newydd - Drachtiau

Our New Theme - Potions

Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 2

Tîm Nofio - Gala Cenedlaethol

Tîm Nofio - Gala Cenedlaethol 1
Picture 1
Picture 1

Newyddion!

 

 

 

 

Llongyfarchiadau enfawr i Elena, Blwyddyn 6, am ddod yn drydydd (Cymru gyfan) yng nghystadleuaeth ysgrifennu barddoniaeth yr Eisteddfod. 

 

A huge congratulations to Elena, Year 6, for coming third (in Wales) in the Eisteddfod's poetry writing competition. Da iawn, ti!!!frown

.                                 

Roedd Aneurin wedi ysgrifennu at glwb pel-droed yr Elyrch i ofyn yn garedig am lun, wedi'i arwyddo, o'r tim i anfon i'w ffrind yn Siavonga. Yn ffodus iawn, danfonodd y clwb llun yn ogystal a chrys pel-droed! Bydd yr rhain yn cael eu anfon allan i Kabaso cyn bo hir. Da iawn, Aneurin!

 

Aneurin wrote a letter to Swansea City Football Club, kindly asking for a photo of the team to send to his friend in Siavonga. Luckily, he received not only a signed photograph, but a football shirt also! These will be sent out to Kabaso soon. Well done, Aneurin!

Lluniau o ymweliad Blwyddyn 5 â chanolfan ymchwil Chwaraeon a Ffitrwydd Prifysgol Abertawe | Year 5's visit to the Swansea University Sports and Fitness research facility

Trydar blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Twitter : @llwynderwbl5

Trydar blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Twitter : @llwynderwbl5 1

Gwaith Cartref/ Homework

Iaith/ Thema - Dydd Llun dychwelwch erbyn dydd Mercher

Language/ Thematic - Monday return by Wednesday

 

Mathemateg - Dydd Mercher dychwelwch erbyn dydd Gwener

Mathematics - Wednesday return by Friday

Geiriau Allweddol Blwyddyn 5 a 6

Geiriau Allweddol Blwyddyn 5 a 6 1
Geiriau Allweddol Blwyddyn 5 a 6 2