Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso i dudalen adran blynyddoedd 5a6 

Welcome to the year 5&6 department page

 

ATHRAWON YR ADRAN | DEPARTMENT TEACHERS

 

Mr Horan

Dosbarth Lleu

Mr Elis

Dosbarth Nia Ben Aur

Mrs Bond

Dosbarth Culhwch

Ein Thema | Our Theme

 

Bwydlen Gwaith Cartref | Homework menu

Cyflwyniad Noson Groesawi | Welcome Evening Presentation