Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso i dudalen adran blynyddoedd 5a6 

Welcome to the year 5&6 department page

 

ATHRAWON YR ADRAN | DEPARTMENT TEACHERS

 

Mr Horan

Dosbarth Lleu

Mr Elis

Dosbarth Nia Ben Aur

Mrs Bond

Dosbarth Culhwch

Helo o'r staff.mp4

Still image for this video

Dyma i chi gronfa adnoddau i'ch diddanu a chynorthwyo yn ystod eich cyfnod i ffwrdd o’r ysgol. Rydym wedi llwytho nifer o dasgau o wahanol feysydd y cwricwlwm i’r plygellau isod. Mae ragor o wybodaeth ac ardal i storio eich gwaith ar dudalen ‘Microsoft Teams’ yr adran. Gwelir y fideo isod am gyfarwyddiadau sut i gael mynediad.

 

Please find the folders below which contain work that will entertain and help you during your time away from school. We have uploaded numerous tasks from a range of curriculum areas to the folders below. Additional information and tasks are available from the year 5 and 6 department’s ‘Microsoft Teams’ Page. Please find the video below for instructions to enable you to access the resources.

Cyfarwyddiadau Teams comp.mp4

Still image for this video

Cyfarwyddiadau 2 comp.mp4

Still image for this video

Ein Thema | Our Theme

 

Bwydlen Gwaith Cartref | Homework menu

Cyflwyniad Noson Groesawi | Welcome Evening Presentation