Home Page

Pwy ‘di pwy? / Who’s Who?

Dewch i gwrdd â staff ein hysgol / Come and meet our school staff!

Mrs Griffiths - Pennaeth
Mrs S Proctor-Morgan - Dirprwy bennaeth/Ath 3 a 4
Mr G Horan - Dirprwy Bennaeth / Athro bl5a6
Mr S Elis - Arweinydd / Athro bl 5a6
Mrs S Bond Athrawes
Miss K Thomas Athrawes Bl 5&6
Mrs Ff Morgan - Arweinydd / Athrawes Bl 3&4
Miss A Evans - Athrawes Bl 3a4
Mrs R Routledge -Athrawes Bl 3a4
Mrs R Lewis - Athrawes 3/4, 5/6
Mrs M Govier - Athrawes / Arweinydd Bl 1a2
Mrs J Perkins - ALNCo / Athrawes Bl 1a2
Miss S Rees - Athrawes Bl 1&2
Mrs S Thomas Athrawes Derbyn
Mrs E Turner - Athrawes Derbyn / Arweinydd BC
Miss C Francis - Athrawes Meithrin
Mrs A Jones - Athrawes CPA
Mrs L Phillips - Ysgrifenyddes
Miss C Waller - Cynorthwy-ydd Addysgu Bl 3-6
Miss Rh Reynolds - Cynorthwy-ydd Addysgu Bl 3&4
Mrs S Trick - Cynorthwy-ydd Addysgu Bl 1&2
Miss H Smethurst - Cynorthwy-ydd Bl 1&2
Miss S Hooper - Cynorthwy-ydd Bl 1&2
Mrs D Viney - Cynorthwy-ydd Derbyn
Miss C Richards - Cynorthwy-ydd Derbyn
Mrs T Coleman - Cynorthwy-ydd Derbyn
Miss A James - Cynorthwy-ydd Derbyn
Mrs M Squire - Cynorthwy-ydd Addysgu Meithrin
Miss J Supple - Cynorthwy-ydd Addysgu Meithrin
Mrs C Chinhengo - Rheolwraig Mes Llwynderw
Miss A Davies - Cynorthwy-ydd 1:1
Miss R Hackett - Cynorthwy-ydd addysgu Mes
Phil - Gofalydd / Caretaker
Ann Cogyddes
Anna Cogyddes
Linda Staff Cinio
Sue Staff Cinio