Home Page

Lluniau / Pictures

Dyma lle fyddwn ni'n rhannu lluniau o'r hyn rydych chi wedi bod yn gwneud i gadw'n brysur yn y tŷ. Rydw i'n dwlu ar weld y lluniau a chlywed wrthoch chi, gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iawn!

 

Here is where we will share the pictures of what you have been getting up to in the house.  It's great seeing all the pictures and hearing from you, I hope you're all keeping well!

Gallwch weld lluniau Tymor y Gwanwyn yma:

 

You can see the Spring Term pictures here:

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 06/07/20

Creu Salad Ffrwythau

Still image for this video

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 29/06/20

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 22/06/20

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 15/06/20

Gwelais i pili pala:

Still image for this video

Bwytais i hufen ia:

Still image for this video

Dydd Mawrth ydy hi heddiw!

Still image for this video

Ras rhwystrau:

Still image for this video

Coginio!

Still image for this video

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 08/06/20

Creu lluniau:

Still image for this video

Cyfri:

Still image for this video

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 01/06/20

Cymesuredd

Still image for this video

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 11/05/20

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 04/05/20

Creu'r Lindysyn Llwglyd / Making the Hungry Caterpillar

Still image for this video

Fy hoff rhan o'r stori... / My favourite part of the story...

Still image for this video

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 27/04/20

Dawnsio!

Still image for this video

Mynd am dro:

Still image for this video

Ysgrifennu enw:

Still image for this video