Home Page

Meithrin a Derbyn

Croeso i'r Blynyddoedd Cynnar!

Welcome to The Early Years!

Tymor yr Hydref 2018/Autumn Term 2018

Ein Thema yw 'Yr Iâr Fach Goch'

Our theme is 'The Little Red Hen'

 

Dyma ein 'Map Dysgu' am y tymor

Here is our 'Learning Map' for the term