Gwybodaeth allweddol / Useful Information | Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw
Home Page

Gwybodaeth allweddol / Useful Information

Oriau Ysgol

Dechrau: 8:30 yb

Gorffen: 3:00 yh

                                              

School Hours

Start: 8:30 am

Finish: 3:00 pm

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2016/2017 

School Term and Holiday Dates 2016/2017 

 

Bank holidays

30 March 2018 - Good Friday

2 April 2018 - Easter Monday

7 May 2018 - May Day

28 May 2018 - Spring Bank Holiday

Trosolwg o'r Cynllun Datblygu Ysgol 2017-18 Overview of School Development Plan