Home Page

Adran Blwyddyn 1 a 2

Croeso i Adran 1 a 2!

Welcome to Years 1 and 2!

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Mrs Mererid Govier, Miss Ceri Francis, Mrs Jodie Perkins, Mrs Rachel Lewis, Mrs Sioned Trick, Miss Rhiannon Reynolds a Miss Rebecca Burford.

Cofiwch i ddilyn ni ar Drydar / Remember to follow us on Twitter:

 

@llwynderwbl1a2