Home Page

TWF

 

                                                    

Amser Twf

Cyfres o sesiynau am ddim i rieni gael:

  • Dysgu hwiangerddi newydd
  • Dysgu sut i dylino babi
  • Trafod a gweld pa adnoddau sydd ar gael i ddefnyddio gyda babis bach
  • Cyfle i ymarfer eich Cymraeg a sgwrsio gyda rhieni eraill

 

Amser Twf

A series of free sessions for parents to:

  • Learn new nursery rhymes
  • Learn how to massage the baby
  • Discuss and see what resources are available for use with small babies
  • Opportunity to practice your Welsh and chat with other parents.

Trydar / Twitter:    @TwfCymru