Home Page

The Big Democracy Conversation Hawliau Plant

Roedd llysgenhadon Hawliau Plant yr ysgol wedi cael cyfle arbennig i fod yn rhan o'r 'Big Democracy Conversation' yn Abertawe. Buon nhw'n rhan o drafodaeth Hawliau Plant yn y cyngor yn rhannu syniadau a gwneud penderfyniadau ar gyfer dyfodol Abertawe a Chymru. 

 

Our Children's rights ambassadors had a fantastic opportunity to be a part of the 'Big Democracy Conversation' in Swansea. They were asked to share their views and opinions and helped make decisions for the future of Swansea and Wales. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22