Home Page

Peter J Murray 18.09.14

Peter J Murray

 

Heddiw, daeth yr awdur Peter J Murray i siarad gyda'r plant am ei lyfrau o'r gyfres Mokee Joe.

Roedd pawb wedi mwynhau clywed ei straeon doniol a'r hanes tu ol Mokee Joe.

Bydd cyfle i'r plant prynu'r llyfrau yn ysgol yfory (19.09.14) a bydd Pete yn arwyddo'r llyfrau i'r plant hefyd!

 

Today, the author Peter J Murray came to school to talk to the children about the books from his series Mokee Joe. Everyone enjoyed hearing his stories and the history behind Mokee Joe.

There will be an opportunity to buy his books in school tomorrow (19.09.14) and Pete will even sign the books for the children!