Home Page

Oriel/Gallery

Diolch Sami Seagull am ddysgu gwers bwysig yn ein gwasanaeth ailgylchu!

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Dewch i weld lluniau o ni'n gweithio a mwynhau yn y Cyfnod Sylfaen!

Come and see photos of us working and enjoying in the Foundation Phase!

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Dyma amrywiaeth o luniau o ni'n gweithio a dysgu yng Nghyfnod Allweddol 2.

Here is a collection of photographs of us working and learning in Key Stage 2.