Home Page

Nosweithiau Rhieni / Parents Evening 23.09.14

Nosweithiau Rhieni 23.9.14 Parent Open Evening

Cyfnod Sylfaen 5.30-6.30 Foundation Phase.

Cyfnod Allweddol Dau 6.30-7.30 Key Stage Two.

 

Oes gyda chi blentyn mewn mwy nag un dosbarth yr awgrym yw eich bod yn mynd i'r cyfarfod at y plentyn hynaf.

If you have a child in two classes within a year group we suggest that you attend the older age class.