Home Page

Lluniau / Pictures

Gweithgareddau Tu Allan / Outdoor Activities:

Diwrnod y Llyfr / World Book Day:

Mwynhau yn y Dosbarth / Enjoying in the Class:

Dathlu Dydd Gwyl Dewi / Celebrating St David's Day:

Mwynhau Tu Allan / Enjoying Outdoors:

Dathlu Penblwydd Mr Urdd / Celebrating Mr Urdd's Birthday:

Mwynhau Gweithgareddau Dosbarth / Enjoying Class Activities:

Gweithgareddau Gaeafol / Winter Activities:

Gweithgareddau Noson Tan Gwyllt a Diwrnod y Cofio / Bonfire Night and Remembrance Day Activities:

Diwrnod Gwallt Gwyllt / Crazy Hair Day:

Mwynhau gweithgareddau amrywiol / Enjoying various activities:

Mwynhau Tu Allan / Enjoying Outside: