Home Page

Information for parents and guardians / Gwybodaeth i rieni a gwarchodwyr

Dyma sut i ffurfio llythrennau'r wyddor Gymraeg.  Beth am ymarfer ffurfio'r llythrennau adref?

 

This is how to form every letter in the Welsh alphabet. How about practicing these letters at home?