Home Page

Hawliau Plant - Enillydd y cystadleuaeth masgot / Children's Rights - The winner of the mascot competition!

Hawliau Plant / Children's Rights

Llongyfarchiadau i Bethany, blwyddyn 5, am ennill y gystadleuaeth masgot Hawliau Plant!

Daeth y cyngor ysgol at ei gilydd i ddewis masgot addas ar gyfer yr ysgol.

Bydd Polly'r Parot yn cynrychioli'r hawliau ar draws yr ysgol cyn bo hir!

Da iawn a diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn y gystadleuaeth! Roedd yn anodd iawn dewis un masgot!

 

Congratulations to Bethany, year 5, for winning the Children's Rights' Mascot competition!

The school council came together and chose a winning mascot to represent Children's Rights within the school.

Polly the Parrot will be representing rights across the school very soon!

Well done and thank you to all children that took part in the competition! It was a very hard decision chosing just one mascot!

Polly Parot yn Parchu Hawliau Plant!