Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Dyma lle fyddwch yn dod o hyd i waith cartref plant y Dosbarth Meithrin bob yn ail Dydd Iau.  

 

Here is where you will find the Nursery Class' homework every other Thursday.

Cyflwyno gwaith ar J2e / Presenting Work on J2e:

 

Gallwch gyflwyno lluniau o'ch gwaith cartref drwy uwchlwytho nhw i J2e.  Dyma gyfarwyddiadau i ddangos sut i wneud hynny:

 

You can present pictures of your homework through uploading them to J2e.  Here are some instructions on how to do so:

 

 

Os nad oes gennych chi manylion Hwb eich plentyn, neu hoffech chi dderbyn nhw eto, plis rhowch wybod i Miss Francis.

 

If you do not have your child's Hwb log in details, or would like to receive them again, please let Miss Francis know.

Cyfarwyddiadau Flipgrid / Flipgrid Instructions:

Tymor y Gwanwyn

Tymor yr Hydref