Home Page

Gwaith Cartref: 30/09/21

Iaith / Language:

 

Canwch y gân 'Mae gen i dipyn o dŷ bach twt' gyda rhywun yn y tŷ.

 

Sing 'Mae gen i dipyn o dŷ bach twt' ('I have a little house') with someone in the house.

Caru Canu | Mae Gen i Dipyn o Dŷ Bach Twt (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am dŷ bach ar lan y môr.A traditional Welsh children's song about a small house at the sea.

Rhifedd / Numeracy:

 

Sawl gwrthrych siap sgwâr fedrwch chi ddarganfod o gwmpas eich tŷ neu wrth fynd am dro?  Tynnwch luniau ohonynt.

 

How many square-shaped objects can you find around your house or whilst on a walk? Take pictures of them.