Home Page

Gwaith Cartref: 27/01/22

Rydyn ni'n mwynhau canu gân 'Lliwiau'r Enfys' yn y dosbarth.  Allwch chi ganu gyda rhywun adref?

 

Beth am ddewis teganau o gwmpas y tŷ a'u didoli fesul lliw?

 

We enjoy singing 'Lliwiau'r Enfys' in our class.  Can you sing with someone at home?

 

Can you choose some toys from around the house and sort them by colour?

Lliwiau'r Enfys