Home Page

Gwaith Cartref: 18/11/21

Iaith / Language

 

Rydyn ni'n brysur iawn yn yr ysgol ar hyn o bryd yn ymarfer ein caneuon Nadolig.  Ydych chi'n gallu ymarfer gyda rhywun yn y tŷ? Dolen i'r caneuon isod:

 

We are very busy in school practising our Christmas songs.  Can you practise with someone in the house? Link to the songs below:

Rhifedd / Numeracy

 

Fedrwch chi ymarfer cyfri o 0-10?  Os ydych chi'n hyderus, ceisiwch gyfri yn ôl lawr o 10 hefyd.  Mae yna fideo ar gael ar Flipgrid i helpu chi.

 

Can you practise counting from 0-10 in Welsh?  If you are confident with this, can you also try counting backwards from 10?  There is a video on Flipgrid for you to watch to help you.