Home Page

Gwaith Cartref: 16/09/21

Iaith / Language:

 

Canwch gân 'Adeiladu tŷ bach 1,2,3' gyda rhywun yn y tŷ.

 

Sing 'Adeiladu tŷ bach 1,2,3' ('Building a Little House 1,2,3') with someone in the house.

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach (Welsh Children's Song)

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach.A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Rhifedd / Numeracy:

 

Sawl gwrthrych siap cylch fedrwch chi ddarganfod o gwmpas eich tŷ neu wrth fynd am dro?  Tynnwch luniau ohonynt.

 

How many circle-shaped objects can you find around your house or whilst on a walk? Take pictures of them.