Home Page

Gwaith Cartref: 04/11/21

Iaith / Language:

 

Rydym ni wedi bod yn ymarfer adnabod ein lliwiau wythnos hon.  Ydych chi'n gallu canu'r gân 'Lliwiau'r Enfys' yn y ty?  Mae'r gân ar Flipgrid os hoffech chi ddanfon fideo ohonnoch chi yn canu hefyd!

 

This week we have been practising recognising colours.  Can you sing 'Lliwiau'r Enfys' (Colours of the Rainbow) in the house?  The song is on Flipgrid if you would like to send a video of you singing too!

Lliwiau'r Enfys

Rhifedd / Numeracy:

 

Sawl gwrthrych siap petryal fedrwch chi ddarganfod o gwmpas eich tŷ neu wrth fynd am dro?  Tynnwch luniau ohonynt.

 

How many rectangle-shaped objects can you find around your house or whilst on a walk? Take pictures of them.