Home Page

Gethin Morgan - Child of Courage

 

Llongyfarchiadau ENFAWR i Gethin Morgan, Blwyddyn 5, am ennill gwobr arbennig iawn - 'Child of Courage Award' yn y 'Local Hero Awards' yn Abertawe. Mae pawb yn Ysgol Llwynderw yn falch iawn, iawn ohonot ti!!!

 

A HUGE congratulations to Gethin Morgan, Year 5, for winning the 'Child of Courage' award at the 'Local Hero Awards' in Swansea. Everyone at Llwynderw is very, very proud of you!! 

Lluniau o wefan 'The Wave' / Pictures from 'The Wave' website