Home Page

Ffair Nadolig 2015 Christmas Fair

Diolch yn fawr iawn i CRA YGG Llwynderw am drefnu ffair Nadolig arbennig eto eleni! Roedd yn braf iawn gwled cymaint ohonoch chi'n dod i gefnogi'r ysgol :) Diolch i'r Rhieni, teuluoedd, ffrindiau, staff a phlant hefyd am eich gefnogaeth. 

 

A big thank you to the PTA for organizing such a fantastic Christmas Fair once again this year! It was lovely seeing so many of you coming to support our school :) thank you to the parents, families, friends, staff and children for your support also.

Diolch hefyd i blant blwyddyn 6 am baratoi stondynnau a gemau gwych ar gyfer y ffair! Roeddech chi gyd yn wych! 

 

A big thanks also to year 6 for preparing stalls and games for the fair! You were all fantastic! :)

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40