Home Page

Ffair Nadolig 2015 Christmas Fair

Diolch yn fawr iawn i CRA YGG Llwynderw am drefnu ffair Nadolig arbennig eto eleni! Roedd yn braf iawn gwled cymaint ohonoch chi'n dod i gefnogi'r ysgol :) Diolch i'r Rhieni, teuluoedd, ffrindiau, staff a phlant hefyd am eich gefnogaeth. 

 

A big thank you to the PTA for organizing such a fantastic Christmas Fair once again this year! It was lovely seeing so many of you coming to support our school :) thank you to the parents, families, friends, staff and children for your support also.

Diolch hefyd i blant blwyddyn 6 am baratoi stondynnau a gemau gwych ar gyfer y ffair! Roeddech chi gyd yn wych! 

 

A big thanks also to year 6 for preparing stalls and games for the fair! You were all fantastic! :)