Home Page

Caneuon / Songs

Dyma rhai o'r caneuon rydym ni'n hoff o ganu yn yr ysgol!

Here are some songs we enjoy singing in school!

Caru Canu | Dacw'r Tren Yn Barod (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog draddodiadol am fynd ar siwrne ar y trên. A fun, traditional Welsh children's song about a journey on the train.

Can yr Hydref / Autumn Song:

Cân Dawns y Dail

Lliwiau'r Enfys

Ji Ceffyl Bach

Clap Clap 1,2,3

Adeiladu Tŷ Bach 1,2,3

Pen Ysgwyddau

Mistar Crocodeil

Mrs Wishi Washi