Home Page

Caneuon Nadolig

Caru Canu | Pwy sy'n dwad dros y bryn?

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ymweliad Siôn Corn.A traditional Welsh song about Father Christmas' visit.

Caru Canu | Plu Eira Ydym Ni

Cân am blu eira'n disgyn ar bentref a'i phentrefwyr.A song about snowflakes falling on a village and its residents.

Caru Canu | Dymunwn Nadolig Llawen

Cân Nadoligaidd draddodiadol am ddymuno Nadolig Llawen. A traditional Welsh song about wishing you a Merry Christmas.

Caru Canu | Ting A Ling

Cân Nadoligaidd am glychau'n canu. A Welsh adaptation of Jingle Bells