Home Page

Caneuon Nadolig / Christmas Songs

Dyma ni’n mynd i Fethlehem

 

Dyma ni’n mynd i Fethlehem,

I Fethlehem, I Fethlehem,

Dyma ni’n mynd i Fethlehem,

Ar fore dydd Nadolig.

 

Beth welwn ni ym Methlehem?

Ym Methlehem, ym Methlehem, 

Beth welwn ni ym Methlehem?

Ar fore dydd Nadolig.

 

 

Mae’r Baban yn cysgu ym Methlehem,

Ym Methlehem, Ym Methlehem,

Mae’r Baban yn cysgu ym Methlehem,

Ar fore dydd Nadolig.

 

Dyma ni'n Mynd i Fethlehem

Mae’r clychau bach yn canu

 

Mae’r clychau bach yn canu ding, ding, ding, ding, dong,

Draw ym Methlehem Jwda ding, ding, ding, ding, dong,

Ding, dong, ding, dong,

Mae’r clychau bach yn canu ding, ding, ding, ding, dong.

 

x2

“Twît, twît, twît” meddai’r robin

 

“Twît, twît, twît” meddai’r robin,

“Me, me, me” meddai’r oen,

“Mw, mw, mw” meddai’r hen fuwch frown,

Yn y stabal ym Methlehem.

 

“Beth yw hwn?” meddai’r robin,

“Wn i ddim,” meddai’r oen.

“Baban bach” meddai’r hen fuwch frown,

Yn y stabal ym Methlehem.

 

“Twît, twît, twît” meddai’r robin,

“Me, me, me” meddai’r oen,

“Mw, mw, mw” meddai’r hen fuwch frown,

Yn y stabal ym Methlehem.

"Twît, twît, twît" Meddai'r Robin

Plu eira ydym ni

 

Plu eira ydym ni,

Yn disgyn ar bob tŷ,

Yn troi a throi a throi a throi,

Plu eira ydym ni.  

 

Plant hapus ydym ni,

Sy'n hoffi gweld y plu,

Yn troi a throi a throi a throi,

Plant hapus ydym ni.

Caru Canu | Plu Eira Ydym Ni

Ffonio Santa (tôn Frere Jacques)

 

Ffonio Santa, ffonio Santa,

Sut wyt ti? Sut wyt ti?

Cofiwch alw yma! Cofiwch alw yma!

Yn y tŷ. Yn y tŷ.

 

Gwneud y pwdin, gwneud y pwdin,

Pwdin mawr, pwdin mawr,

Cwrens, blawd, swltanas. Cwrens, blawd, swltanas,

Troi, troi troi. Troi, troi, troi.

 

Tynnu’r cracer, Tynnu’r cracer,

Un, dau, tri. Un, dau, tri.

Tynnu am y gorau, tynnu am y gorau.

Bang, bang, bang! Bang, bang, bang!

Ffonio Santa

Ting a ling a ling

 

Ting a ling a ling, ting a ling a ling,

Clychau Santa Clos,

Ting a ling a ling, ting a ling a ling,

Yn canu yn y nos.

Wwww!

 

Ting a ling a ling, ting a ling a ling,

Clychau Santa Clos,

Ting a ling a ling, ting a ling a ling,

Yn canu yn y nos.

 

(x2)

Ting a Ling a Ling

Pwy sy’n dwad…

 

Pwy sy’n dwad dros y bryn yn ddistaw, ddistaw bach,

A’i farf yn llais a’i wallt yn wyn

A rhywbeth yn ei sach.

A phwy sy’n eistedd ar y to,

Ar bwys y simne fawr…

 

Sion Corn! Sion Corn!

Helo, helo,

Tyrd yma, tyrd i lawr.

Caru Canu | Pwy sy'n dwad dros y bryn?

Dymunwn Nadolig Llawen

 

Dymunwn Nadolig llawen,

Dymunwn Nadolig llawen,

Dymunwn Nadolig llawen,

A blwyddyn newydd dda.

 

Llawenydd i chi, a phawb yn y ty

Dymunwn Nadolig llawen,

A blwyddyn newydd dda.

Caru Canu | Dymunwn Nadolig Llawen