Home Page

Bwydlen Cinio / Lunch Menu

Mae maethiad da gydol oes yn cael effaith arwyddocaol a chadarnhaol ar ein hiechyd a'n lles a gall gyfrannu at leihau risgiau o ran prif broblemau iechyd ein dyddiau ni.  Mae maethiad da hefyd yn effeithio ar ymddygiad a dysgu.

 

Good nutrition throughout life has a significant and positive impact on our health and well being and can contribute to decreasing the risks of today's leading health problems.  Good nutrition also has an impact on behaviour and learning.

 

 

£2.40 y dydd / per day