Home Page

Bechgyn ysgolion Abertawe rygbi a phel-droed / Swansea Schoolboys rugby and football 2014

Llongyfarchiadau i Twm, Owain, Emyr, Charlie, Ieuan, Manon, Ioan a Joseff am gael eu dewis i gynrychioli tîm Bechgyn Ysgolion Abertawe / Llwchwr yn rygbi a/neu bêl-droed. Llwyddiant arbennig! Pob lwc i chi gyd!

 

Congratulations to Twm, Owain, Emyr, Charlie, Ieuan, Manon, Ioan and Joseff for being chosen to represent Swansea / Loughor Schoolboys in rugby and/or football. An excellent achievement! Good luck to you all!