Home Page

Bechgyn ysgolion Abertawe rygbi a phel-droed / Swansea Schoolboys rugby and football 2014

Llongyfarchiadau i Twm, Owain, Emyr, Charlie, Ieuan, Manon, Ioan a Joseff am gael eu dewis i gynrychioli tîm Bechgyn Ysgolion Abertawe / Llwchwr yn rygbi a/neu bêl-droed. Llwyddiant arbennig! Pob lwc i chi gyd!

 

Congratulations to Twm, Owain, Emyr, Charlie, Ieuan, Manon, Ioan and Joseff for being chosen to represent Swansea / Loughor Schoolboys in rugby and/or football. An excellent achievement! Good luck to you all! 

Pel-droed dan 9 / Under 9's football
Pel-droed dan 8 / Under 8's football
Pel-droed dan 11 / Under 11's football
Bechgyn Ysgolion Abertawe/Llwchwr Schoolboys
Rygbi dan 11 / Under 11's rugby