Home Page

30/09/21

Gwaith Cartref/Homework 30/09/21

Rydym yn ymarfer adnabod a ffurfio llythrennau   m    a    c    p.

Ydych chi'n gallu ymarfer canu'r caneuon Tric a Chlic a ffurfio'r llythrennau yn eich llyfr.

 

We are learning to recognise and write letters     m    a    c    p.

Sing the Tric a Chlic songs and practise forming letters in your book. 

Ymarfer llythrennau/Letter formation practice

Fedrwch chi ymarfer darllen,sillafu ac ysgrifennu'r geiriau:

 

Can you practise reading, spelling and writing the words:

 

Mam

map

cap

pam

Caneuon Ffurfio m

Caneuon Ffurfio a

Caneuon Ffurfio c

Caneuon Ffurfio p