Home Page

21/10/21

 Gwaith Cartref/Homework 21/10/21

 

Llythrennedd/Literacy

 

Wythnos yma rydym yn ymarfer adnabod a ffurfio'r llythrennau: 

                          e         y    

Ydych chi'n gallu ymarfer canu'r caneuon Tric a Chlic a ffurfio'r llythrennau yma yn eich llyfr. Gallech dynnu lluniau o bethau sy'n dechrau gyda'r seiniau yma yn eich llyfr hefyd.

 

This week we are learning to recognise and write the letters:   

                                       e           y

Sing the Tric a Chlic songs and practise forming these letters in your book. Can you draw pictures of objects that have the initial sounds e.g.  e - enfys (rainbow)    y - ymbarel  

Caneuon Ffurfio e

Caneuon Ffurfio y

Taflenni Ymarfer llythrennau / Letter formation

Rhifedd / Numeracy

Rhif yr wythnos yma yw 5

Ydych chi yn gallu ymarfer ffurfio rhif 5 yn eich llyfr?

Ydych chi'n gallu creu setiau / casgliadau o 5

 

Our number of the week is 5

Can you form the number 5 in your book?

Can you create sets/collections of 5