Home Page

18/11/21

 Gwaith Cartref/Homework 18/11/21

 

Llythrennedd/Literacy

 

Rydym yn ymarfer adnabod seiniau a ffurfio llythrennau  glas: 

                   th    n    b    g    w    l    o    s      

Ydych chi'n gallu ymarfer canu'r caneuon Tric a Chlic a ffurfio'r llythrennau yma yn eich llyfr. Gallech dynnu lluniau o bethau sy'n dechrau gyda'r seiniau yma neu ysgrifennu geiriau sy'n  cynnwys y seiniau yma yn eich llyfr hefyd.

 

                 

We are learning to recognise and form the blue letter sounds:   

                            th    n    b    g    w    l    o    s                         

Can you sing the Tric a Chlic songs and practise forming these letters in your book.

Can you draw pictures or write words that contain the letter sounds e.g.  n - neidr (snake)            b - bag    g - glaw (rain)  th - cath (cat)

 

Cliciwch isod i glywed y caneuon

Click below to hear the songs

 

Ysgrifennu geiriau glas/ writing blue Words

Rhifedd/ Numeracy

 

Fedrwch chi fesur gwrthrychau yn eich cartref? Gallech fesur gwrthrychau nadolig. 

Defnyddiwch unedau ansafonol fel lego neu flociau.

Fedrwch chi gofnodi eich gwaith drwy dynnu lluniau neu creu tabl yn eich llyfr?

 

Can you measure some objects in your home? You could measure some Christmas objects.

Use non standard measures such as lego or blocks or could use standard measures such as cm's or a meter rule. Can you record your work by drawing pictures or a table in your book ?

Adio o fewn 5 / Addition within 5