Home Page

14/10/21

Gwaith Cartref/Homework 14/10/21

 

Llythrennedd/Literacy

 

Wythnos yma rydym yn ymarfer adnabod a ffurfio'r llythrennau:                                h     t     r    

Ydych chi'n gallu ymarfer canu'r caneuon Tric a Chlic a ffurfio'r llythrennau yma yn eich llyfr. Gallech dynnu lluniau o bethau sy'n dechrau gyda'r seiniau yma yn eich llyfr hefyd.

 

This week we are learning to recognise and write the letters:   

                                        h     t      r

Sing the Tric a Chlic songs and practise forming these letters in your book. Can you draw pictures of objects that have the initial sounds e.g.  h - haul (sun)  t - tedi,  r - roced 

 

Taflenni ymarfer llythrennau / Letter formation

Ffurfio h

Ffurfio t

Ffurfio r

Rhifedd/Numeracy

 

Rhif yr wythnos wythnos yma yw 3

Ydych chi'n gallu ymarfer ffurfio rhif 3 yn eich llyfr?

Ydych chi'n gallu creu setiau/casgliadau o  3

 

Our number of the week is 3

Can you practise forming the number 3 in your book?

Can you create sets/collections of 3  

Siaradwch am 3/Talk about 3

1 yn fwy na 2 (1 more than 2)

1 yn llai na 4 (1 less than 4)

rhwng 2 a 4 (sits between 2 and 4 on a number line)

odrif (odd number)

1+2

2+1

1+1+1  

 

Taflenni ffurfio rhifau / Number formation sheets