Home Page

04/11/21

Gwaith Cartref/Homework 04/11/21

 

Llythrennedd/Literacy

 

Wythnos yma rydym yn ymarfer darllen, sillafu ac ysgrifennu geiriau.

Ydych chi'n gallu ymarfer adeiladu'r geiriau gan feddwl am " Pa sain sy'n dod nesaf?". Ysgrifennwch y geiriau yn eich llyfr. Gallech dynnu lluniau hefyd e.e. cap, mam, het....

 

This week we are learning to read, spell and write cvc words. 

 Can you build/spell the words by thinking about "Which sound comes next?".Write the words in your book and draw some pictures e.g cap, mam, het(hat)

 

Her geiriau Lego/ Lego word building challenge

Gwaith cartref Geiriau melyn / Yellow words homework

Rhifedd/ Numeracy

 

Fedrwch chi ysgrifennu  neu tynnu llun bondiau rhif 5 yn eich llyfr?

Can you write or draw number bonds to 5 in your book?

Gwaith cartref rhif / Number homework